Theraplay staat in Nederland steeds meer in de belangstelling.
Hulpverleners en ouders ervaren Theraplay als een werkzame methode om de natuurlijke band tussen ouder en kind te versterken, vooral als dit om welke reden dan ook niet altijd soepel verloopt.

Het doel van de Theraplay behandeling is om een veilige, afgestemde en plezierige relatie tussen een kind en zijn (pleeg)ouder(s)  te ontwikkelen of te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van vier essentiële kenmerken binnen een ouder-kind relatie:  structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.

De therapie is er op gericht om door middel van speelse activiteiten de communicatie en interactie te verbeteren tussen het kind en zijn ouders. In de sessies helpt de therapeut het kind en de ouders om op speelse wijze nieuwe omgangsvormen te vinden en zo (weer) een gezonde vertrouwens- en opvoedingsrelatie op te bouwen.

 

Wilt u meer weten over Theraplay. Leest u dan op www.theraplay.nl  of vraag een vrijblijvend gesprek aan.