Klachtenregeling                    

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Speltherapie de Speelvijver voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Speltherapie de Speelvijver probeert zo zorgvuldig mogelijk haar werkzaamheden uit te voeren en zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en (zorg)vragen. Desondanks kan het voorkomen dat u aanloopt tegen zaken die u niet prettig vindt.

Ik stel het erg op prijs als u die problemen bespreekt en ik zal altijd proberen om deze naar tevredenheid op te lossen.

Mocht u desondanks toch het idee hebben dat uw klacht niet gehoord wordt, of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht kosteloos kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtencommissie NIBIG, waarbij de prakijk is aangesloten.

Het NIBIG heeft een voorziening van gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, die in het hele land kunnen worden ingezet. Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost dan kan de cliënt de klacht indienen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie.

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.  Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.