Mijn naam is Wemmy Seinen.

Sinds mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk werk ik vol enthousiasme met kinderen. In de loop van de jaren ben ik me gaan richten op het spel van kinderen, in al zijn varianten. Spel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Meestal gaat spelen vanzelf, maar soms is er extra hulp nodig. Als spelbegeleidster heb ik veel kinderen geholpen om te leren spelen en plezier te krijgen in spelen en het maken van contact. 

Voor kinderen voor wie het maken van contact met de ander ingewikkeld is, is spel vaak een mooie ingang. Spelmateriaal of spelletjes die het kind interesseren kan een ingang zijn tot het krijgen van contact. Vanuit dit contact kun je als ouder je kind verder stimuleren op andere ontwikkelingsdomeinen, zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling. 

Omdat ik zag hoe belangrijk spel is voor kinderen en wat kinderen in hun spel allemaal laten zien, ben ik de post-hbo opleiding tot speltherapeut gaan volgen. Hier heb ik geleerd hoe spel kan helpen bij het begrijpen van de leefwereld van een kind en hoe door therapie spelenderwijs problemen kunnen worden verminderd of opgelost. In speltherapie worden kinderen spelenderwijs krachtiger. Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen tijdens de speltherapie opbloeien en weer in hun kracht komen te staan. Een nauwe samenwerking met ouders vind ik hierbij erg belangrijk. 

Dit kan via oudergesprekken, maar ook door praktische werkvormen of een taal erbij.

Taal Erbij is een methode die de innerlijk beleefde werkelijkheid visueel en daarmee meer bewust maakt. Door met poppetjes en ander materiaal te werken worden de relaties zichtbaar en toegankelijk als bron voor groei en ontwikkeling. Het maakt je meer bewust van de relaties en interactie in het gezin.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Bovendien blijft een beeld vaak langer op het netvlies hangen dan gesproken taal.  

Ouders actief mee laten doen in de therapie is ook een mogelijkheid. Hiervoor maak ik onder andere gebruik van Theraplay. Bij Theraplay begeleid ik ouder en kind om met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten de relatie te verbeteren of te versterken. Spelenderwijs verbinden. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. 

Probleemgedrag bij kinderen is vaak een spiegel. Wat ons als ouders is overkomen nemen we hoe dan ook, bewust of onbewust, mee in de relatie met onze kinderen en daarnaast in het ouderschap en de partnerrelatie. Om deze diepere laag boven te krijgen kunnen we in plaats van een oudergesprek ook een opvoedopstelling doen. Een opvoedopstelling biedt een doorbraak in veel opvoedvraagstukken.

Deze bijzondere methode laat je als ouder voelen, zien en aan den lijve ervaren wat er gebeurt tussen jou en je kind en/of andere gezins- en familieleden.
Hierdoor weet je wat nodig is voor je kind en wat jij kunt doen als opvoeder.

Uitgangspunt bij een opvoedopstelling is de vraag van de ouder. Wat speelt er nu in het gezin als vraagstuk? Wat gebeurt er in de relatie tussen ouder en kind? Wat doet het jou als ouder wanneer je kind bepaald gedrag vertoont? Ben je beschikbaar als opvoeder voor het proces van je kind, of word je geraakt in een eigen proces?

Therapie is voor mij altijd maatwerk. Ik kijk wat een kind laat zien in de therapie, wat een kind nodig heeft om zich weer fijner te voelen en verder te kunnen ontwikkelen. Dit gaat altijd in afstemming en overleg met de ouder.  Samen kijken we welke werkvormen passen bij ouder en kind om de gestelde doelen te behalen.

Een goede relatie tussen kind en therapeut en tussen ouder en therapeut vind ik heel belangrijk. Pas dan kan er goed gewerkt worden aan de doelen. Daarom is een vrijblijvend kennismakingsgesprek altijd mogelijk om te kijken of er een klik is.