Maak nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Aanmelding en kennismaking

Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden. Er is geen verwijzing nodig.

Ook scholen, instellingen of huisartsen kunnen speltherapie adviseren.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek en kom eens kijken in de spelkamer.

Intake gesprek

Bent u enthousiast, dan plannen we een intake gesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag van uw kind besproken en wordt er uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van uw kind. Er wordt een behandelplan gemaakt en er worden afspraken gemaakt over het starten van de therapie.

Observatiefase
Na de intake worden er drie spelobservaties ingepland. Het kind kan wennen aan de spelkamer en de speltherapeut kan een goed beeld van uw kind vormen en inzicht krijgen in de problematiek. Daarna volgt een observatiegesprek waarin de bevindingen worden besproken en het behandelplan verder wordt aangevuld. 

Middenfase
De individuele speltherapie vindt wekelijk plaats in de spelkamer, bij voorkeur op een vast tijdstip. Een spelsessie duurt 45 minuten.

Afronding

De therapie wordt afgebouwd als kind, ouder(s)  en de speltherapeut het samen eens zijn dat het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als er andere hulp nodig is. 

Ouderbegeleiding
Een goede afstemming tussen ouders en speltherapeut is van belang voor het verloop van de therapie. Vandaar dat oudergesprekken ook onderdeel zijn van de behandeling. De oudergesprekken zullen ongeveer 1 keer in de 4 tot 6 weken plaats vinden.

Samenwerken met derden

Als het in het belang van het kind is om te overleggen met derden (zoals school of andere instanties) dan gebeurt dit altijd nadat hier toestemming voor gegeven is door de ouder of verzorger.

Duur van de therapie
De duur van de therapie bestaat gemiddeld uit 10 tot 15 sessies, maar kan ook korter of langer zijn. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de situatie. Tijdens de tussentijdse gesprekken zullen we onderling afstemmen over de voortgang.

Ouder-kindspeltherapie; Theraplay 

De relatie tussen ouder/verzorger en kind kan om verschillende redenen verstoord raken. Denk bijvoorbeeld maar aan een langdurig ziektebed, een scheiding of psychische problemen bij de ouder of bij het kind. Ouder-kindspeltherapie kan dan een optie zijn. Ouder/verzorger en kind zijn dan beiden in behandeling en spelen samen met de speltherapeut.