Brief aan ouders/verzorgers,

Na de meivakantie gaan de basisscholen weer open.  Inmiddels is vanuit het vakgebied van psychologen en therapeuten aangegeven dat face-to-face-contact in de praktijken weer mogelijk is met inachtneming van richtlijnen. Dit geeft mij de mogelijkheid om kinderen weer in de praktijk te ontvangen, al is het dan nog wel in een aangepaste setting.

Richtlijnen
Face-to-face-contact in de spelkamer is dus weer mogelijk, als we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent voor de praktijk:

Ziekteverschijnselen
• Bij verkoudheid, niezen en hoesten wordt jullie gevraagd om thuis te blijven en gaat de afspraak in de praktijk niet door. Jullie kunnen hiervoor korter dan 24 uur voor de afspraak afmelden. Daar zullen geen no-show kosten voor gerekend worden.
• Bij corona-gerelateerde klachten (meer dan 38 graden koorts, met luchtwegklachten of hoesten) van gezinsleden blijven de kinderen ook thuis.
• Als ikzelf verkoudheids- of ziekteverschijnselen heb (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid), zal ik de afspraak afzeggen.
Mochten we ons in de bovenstaande gevallen gezond genoeg voelen om de therapiesessie door te laten gaan met behulp van beeldbellen dan is dat natuurlijk mogelijk. Continuïteit van de therapie is uitgangspunt.

Hygiëne en omgang
• Kinderen komen alleen naar de praktijk, of worden door maximaal 1 volwassene gebracht. 
• We wassen onze handen voorafgaand én na afloop van de therapiesessies,  
• We houden ons aan de 1,5 meter afstand 
• Oudergesprekken kunnen zowel in de spelkamer als telefonisch worden gehouden.


Ik zal de actuele aanwijzingen van het RIVM volgen. Bij veranderingen in het beleid zal steeds heroverwogen worden of face-to-face-contact mogelijk en wenselijk is. Mochten zich in jullie situatie veranderingen voordoen, dan hoor ik het ook graag.