Maak nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Speltherapie de Speelvijver probeert zo zorgvuldig mogelijk haar werkzaamheden uit te voeren en zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en (zorg)vragen. Desondanks kan het voorkomen dat u aanloopt tegen zaken die u niet prettig vindt.

Ik stel het erg op prijs als u die problemen bespreekt en ik zal  altijd proberen om deze naar tevredenheid op te lossen.

Mocht u desondanks toch het idee hebben dat uw klacht niet gehoord wordt, of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVVS / FVB waarbij Speltherapie de Speelvijver is aangesloten.

Op de site https://fvb.vaktherapie.nl/klachten vindt u de route die u kunt volgen. Ook ben ik via het NIBIG (Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg).