Is uw kind angstig, verdrietig, dwars of boos? Heeft uw kind iets vervelend meegemaakt?Bij speltherapie wordt spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen bij emotionele of sociale problemen.

Spelenderwijs kan het kind zijn verhaal vertellen. Via het spel maakt de speltherapeut  contact met uw kind en wordt een veilige en vertrouwde relatie opgebouwd. Doordat het kind zich in de spelkamer veilig en geaccepteerd voelt, kan gewerkt worden aan:

-het uiten van gevoelens

-het uitspelen en verwerken van negatieve ervaringen

-het overwinnen van angsten

-het op zoek gaan naar andere manieren om lastige situaties aan te pakken en conflicten op te lossen

-het opbouwen van zelfvertrouwen

-een opbouwen van een positief zelfbeeld

-het opdoen van succeservaringen

-gedragsverandering

Meer informatie vindt u in de informatiefilm en op de site van de Nederlandse Verenigingen van Speltherapeuten.