Theraplay wordt vooral gebruikt bij kinderen vanaf 3 jaar, maar kan gebruikt worden vanaf babyleeftijd tot in de tienerjaren. Niet de kalenderleeftijd, maar de emotionele ontwikkelingsleeftijd staat centraal.

 

Theraplay wordt ingezet bij:
* Boosheid, agressie, opstandig, controlerend en/of dominant gedrag van het kind
* Angstig, verlegen, teruggetrokken gedrag en/of te aanhankelijk en claimend gedrag van het kind
* Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en); een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
* Problemen in de ouder-kind relatie als gevolg van (echt)scheiding of het wegvallen van een van de ouders.
* kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals ASS, ADHD of een verstandelijke beperking.
* Opvoedingsonzekerheid van de ouder(s): doe ik het wel goed?  Theraplay wordt zowel toegepast bij biologische families als bij adoptie- of pleeggezinnen. Het opbouwen van een gehechtheidsrelatie met een niet-biologisch kind kan soms extra problemen opleveren.