Theraplay staat in Nederland steeds meer in de belangstelling.
Hulpverleners en ouders ervaren Theraplay als een werkzame methode om de natuurlijke band tussen ouder en kind te versterken, vooral als dit om welke reden dan ook niet altijd soepel verloopt.