Wanneer het niet helemaal duidelijk is wat er met een kind aan de hand is, kan een spelscreening ingezet worden. De spelscreening is geschikt voor kinderen van 3 t/m 10 jaar. 

Er kan een algemene screening  gedaan worden of er kan een screening gedaan worden naar specifieke vragen, bijvoorbeeld waarom is mijn kind zo terug getrokken.

De spelscreening kan plaats vinden in de spelkamer van de Speelvijver, maar ook op een school of een dagverblijf.

De spelscreening kan aangevraagd worden door ouders en andere betrokkenen. 

Een spelscreening bestaat uit een aanmeldgesprek, drie spelobservaties en een eindgesprek.

Tijdens de drie spelobservaties kan het kind vrij spelen en het krijgt een aantal speelopdrachten. Zo wordt op een speelse manier onderzocht wat er speelt in de wereld van uw kind en hoe uw kind hier mee om gaat.

Een spelscreening geeft informatie over: 

1. Het spelniveau van een kind

2. Onderwerpen en vragen die leven bij het kind

3. Het gedrag van een kind

4. Hoe een kind zich voelt

5. Hoe een kind contact maakt

6. Sterke punten en aandachtspunten van een kind

Na drie spelobservaties wordt er een eindverslag geschreven en volgt er een overleg waarin deze bevindingen met u worden besproken.