Spel is de taal van kinderen.  In zijn spel laat een kind zien wat er in hem of haar om gaat. Spel is daarom een  zeer geschikt middel om te gebruiken als basis voor een therapie: speltherapie.