Misschien loopt het contact tussen u en uw kind even niet zo soepel of zit uw kind niet zo lekker in zijn vel. Een extra steuntje voor u en uw kind in de vorm van deze cursus kan dan precies zijn waar u behoefte aan heeft. 

Wanneer uw kind zich gezien en gehoord voelt, ontwikkelt het een gezond gevoel van zelfvertrouwen: "Ik ben oké".

Ook versterkt hierdoor de goede band met u (ouder, verzorger, opvoeder) en samen vormt dit de basis voor een positieve en gezonde ontwikkeling.

In de praktijk blijkt dat ouders dit nastreven, maar dat het niet altijd vanzelf gaat.

Kinderen blijken al vroeg signalen af te geven om gezien te worden. Soms zijn die zo subtiel dat u ze als ouder gemakkelijk mist of net niet goed begrijpt. U reageert wel liefdevol en goed bedoeld, maar uw kind kan zich toch onbegrepen voelen. Zo ontstaan onnodige misverstanden en conflicten. Dan komt er meer afstand tussen u en uw kind, terwijl u het zo graag samen goed wilt hebben.

Herkent u dit probleem en wilt u daar wat aan doen? Dat kan! Geef u dan op voor de oudercursus.